Over

Onze vereniging heeft tot doel het herstellen en versterken van de verbinding tussen mens en natuur en tussen mensen onderling

Wij doen dit o.a via onderzoek, ecologisch tuin- en landschapsontwerp en aanleg, workshops, ecotherapie, voedselproductie en –verwerking, korte ketenverkoop en het promoten van een gezonde, natuurlijke levensstijl in het algemeen.

Via een integratieve aanpak trachten we met onze verschillende activiteiten alle lagen van de bevolking te bereiken.
Voor het verder uitbouwen van onze interne werking richten wij ons hoofdzakelijk op jongeren: zij hebben immers de toekomst in handen. Waar mogelijk willen wij ook andere kansengroepen ten dienste staan. Get cultured biedt hen een coachend kader waarbinnen ze naast sociale vaardigheden en werkervaring ook ondernemerszin kunnen ontwikkelen.